Gruppe Loke

Aldersgrene

Bævere

Yngste gren hos Gruppe Loke, siden August 2017, er Bævergrenen, som er for børn i alderen 5-7 år. Her introduceres børnene til spejderlivet gennem leg og aktiviteter, der bygger op til det senere arbejde i ulveflokkens. Dog adskiller det sig ved, at vi tage udgangspunkt i WFIS Friends of the Forrest som eventyrramme, og endvidere er naturen - det aktivt lærende fællesskab og en undrende tilgang - kernen i bæverkoloniens arbejde.

Ulve

Ulvegrenen er for de 7-10 årige børn. Ulveflokkens arbejde tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og flokkens traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærer børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, og der er fortsat et stort element af leg i ulvenes aktiviteter. Ulvegrenen deltager på den årlige Ulveturnering sammen med andre Gule Ulveunger i De gule Spejdere i Danmark,

Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers,og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier og Stifinderstammen deltager i den årlige Stifinderturnering sammen med andre Stifindere i De gule Spejdere i Danmark. Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen og indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-18 år. Her trænes mere avancerede spejderfærdigheder og troppen deltager i den årlige LandsPatruljeTurnering (LPT) sammen med andre spejdere i De gule Spejdere i Danmark. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er, at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og patruljeassistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

Pioner

Pionergrenen for de 18-21 årige. Her kan de "gamle" spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder samtidig med, at de har tid til uddannelse eller arbejde.

Efter at man er fyldt 21 år, kan man deltage i Roverklanen eller blive aktiv leder.

De Gule Spejdere i Danmark er med sine omtrent 1000 medlemmer Danmarks mindste spejderkorps, og De Gule Spejdere har succes og fremgang med spejderarbejde baseret på de principper, som Baden-Powell formulerede for næsten hundrede år siden.

Korpset er medlem af "World Federation of Independant Scouts" - en international sammenslutning af spejderkorps med nogenlunde samme værdigrundlag og indstilling til spejderarbejdet. WFIS afholdt sin første verdensjamboree i sommeren 2002. Den fandt sted i Rold Skov og var en stor succes.

De Gule Spejdere i Danmark består af 15 grupper fordelt over hele landet. Grupperne mødes til venskabelig dyst i de årlige ulveturneringer, stifinderturneringer og lands-patruljeturneringer. (LPT).

Kilde: www.gulspejder.dk

DEL PÅ: