Gruppe Loke

Historien om Gruppe Loke

Tirsdag den 16. marts 1982 samledes Bøflerne igen. Forud for dette var gået nogle hektiske uger. Forskellen i opfattelse af hvilket spejderarbejde der skulle køres i Balder Gruppe DDS var for stor, og da tropsledelsen blev sat til side og erstattet af andre, valgte de at forlade Balder Gruppe. Efter dette stormfulde gruppestyrelsesmøde hvor lederne "blev gået", kørte de hjem til Christian Stigaard, der som nyvalgt gruppestyrelsesmedlem også valgte at forlade Balder Gruppe, som han i øvrigt var med til at starte i 1945, for at tale om situationen.

 

Alle var kede af det, og som en af lederne sagde, så ville hun komme til at savne vores kammeratskab og vores altid hyggelige ledermøder. Den greb Finn Sander Olsen hurtigt, og inviterede alle til en hyggestund hjemme hos ham torsdag den 11. marts 1982.


Vi mødte op hos Finn Sander Olsen som kunne fortælle os, at Thomas Sander Olsen (hans søn og spejder i Balder Gruppe) og resten af hans patrulje på aftenens tropsmøde ville kræve at den gamle tropsledelse blev genindsat da de ellers ville forlade Balder Trop. Vi skulle derfor forvente, at de ville møde op hos Finn Sander Olsen, da de vidste, at vi var der.


Efter et par kopper kaffe og nogle stykker kage som fru Else Sander Olsen havde bagt kom 5 spejdere ganske rigtigt og hilste på. De havde fået at vide, at de gamle ledere under ingen omstændigheder ville komme tilbage. Derfor havde de forladt Balder Trop og bad nu os gamle ledere om at starte en ny trop hvor vi kunne lave det spejderarbejde som de synes var det rigtige. Vi var ikke sene til at sige ja, at nogen ville samme vej som os med spejderarbejdet var bare dejligt.


Sådan det blev til, at Bøflerne tirsdag den 16. marts 1982 holdt deres første møde. Uden nogen tilknytning til et spejderkorps, men med en idé om, hvilket spejderarbejde de ville lave. Baseret på BP’s ideer og med hans spejderløfte og spejderlov som grundpillen.


Finn Sander Olsen indkøbte Kansas arbejdsskjorter i kaki og Vagn O. Hansen fik tørklæder af sin far, der var KFUM-spejder i Karlslunde. Christian Stigaard udlånte velvilligt sin billardstue og have og skulle vi foretage os noget med større armbevægelser gik vi over på Hedehusene Skoles boldbaner.


Bøflerne og deres ledere er afbilledet den dag i dag i Pælestikket, Gruppe Lokes medlemsblad.
 

Fra venstre: TL Vagn O. Hansen, TA Finn Sander Olsen, TA Per Stigaard, PL Jan Wilken, Erik Mikkelsen, Henrik Hvam, Thomas Sander Olsen og PA Michael Ellemo.

 

Således startet gik spejderlivet sin vante gang. Vi forsøgte optagelse i DDS, men blev afvist, da vi ikke gik reglementeret klædt og ikke ville indordne os under det spejderarbejde som DDS ønskede ført, men ville have prøver og duelighedstegn samt afholde konkurrencer for spejderne. Vi havde fået fat i SIMS-udvalgets materiale og det var det spejderarbejde som vi ville lave. Det kunne DDS ikke acceptere og vi blev nægtet optagelse. Noget som DDS senere fortrød, da det af Christian Stigaard blev brugt som eksempel på, at der IKKE var plads til alle i DDS, som de ellers påstod da debatten om behovet for et nyt spejderkorps rasede.


Den 10. juni 1982 holdt vi vores første forældremøde. Der blev orienteret om gruppens opstart og hvordan vi havde klaret foråret. Der blev redegjort for afslaget fra DDS og at vi ønskede at køre videre uden korpsmæssig tilknytning, da ingen af de bestående korps kunne tilfredsstille vores ønsker. Til dette var der fuld opbakning fra forældrene. Gruppens navn blev Gruppe Loke, fundet på som et "modtræk" til Balder Gruppe.

 

Ifølge mytologien var det Loke der forårsagede Balders død. Meget sjovt den gang, men i dag ikke så sjovt. Christian Stigaard blev valgt som gruppens første formand.


Gruppens første sommerlejr gik til Markaryd i Sverige, hvor Vagn O. Hansen havde lånt sine forældres sommerhus. Spejderne og lederne, der nu også talte Kim Kristensen som hidtil havde aftjent sin værnepligt og derfor ikke været aktiv i starten, cyklede der op. Finn Sander Olsen kørte i bil og forsynede os andre med mad og drikke. På turen til Markaryd overnattede vi i en skov. Efter en uges lejr med masser af godt spejderarbejde cyklede vi hjem igen. Vi overnattede i en lille lund ved Bastrup Sø. Om aftenen tog vi, det vil sige Henrik Hvam blev tilbage, en tur i Drive In Bio, hvor vi så "Han, hun, Dirch og Dario". Da vi kom tilbage til bivuakkerne kunne Henrik Hvam berette om hvorledes en militærøvelse havde "hærget" området. Dagen efter cyklede vi det sidste stykke hjem til Hedehusene.


Efteråret gik hurtigt og det blev besluttet, at vi ville starte en ulveflok op i januar 1983. Grundstammen var mindre søskende til spejderne og efter 5 måneder var der 15 ulveunger. Ulveflokken mødtes i Finn Sander Olsens kælder mens spejderne stadig brugte Christian Stigaards billardstue og have.

 

I foråret 1983 blev der lavet en aftale med Høje Taastrup Kommune om leje af et nedrivningstruet hus på Jernalderen 40A.

 

Da vi nåede til efteråret 1983 gik vi i gang med istandsættelse af huset og pengene blev skaffet ved at indsamle aviser og flasker. Laden blev brugt som lagerplads til aviserne så vi kunne samle til en hel container af gangen. Mens vi gik og arbejdede på huset fik vi besøg af en ung mand, som ville høre lidt mere om hvad vi lavede, han havde hørt om disse rebelske spejdere i Hedehusene der interesserede sig for SIMS-arbejdet. Det var Poul Wilcke som så inviterede os til at deltage i det møde der blev afholdt i Odense i november. Her skulle man tage beslutning om at starte et nyt spejderkorps baseret på de gode gamle spejderdyder. Det lød bare rigtigt godt i vores ører.

 

Vi tog til Odense og da vi kørte hjem igen, var Christian Stigaard og Finn Sander Olsen med i den arbejdsgruppe der skulle forberede starten af det nye spejderkorps.


Den 25. februar 1984 mødtes vi så igen i Odense og denne gang for at stifte Det Danske Pige og Drenge Spejderkorps af 25. februar 1984.


Christian Stigaard blev korpsets første formand og vi i Gruppe Loke blev én af korpsets første grupper.


I korpsets første år bidrog vi på vores måde til korpsets arbejde. Lederne var med til at producere materialer til korpsets depot. Prøve- og duelighedstegnshæfter blev samlet rundt om spisebordet hos Christian og Birgit Stigaard, arbejdsmapperne ligeså. Bælter til korpsets depot blev fremstillet af Bente og Per Stigaard.


Huset på Jernalderen blev efterhånden en god base og der blev indledt forhandlinger med kommunen om at overtage/købe ejendommen. Den 5. februar 1985 blev skødet underskrevet og huset var nu vores. Købsprisen var 77.814,00 Kr. svarende til 27 Kr. pr. m2.


I 1986 blev de bordeauxfarvede tørklæder byttet ud med nye tørklæder. Grundfarven var rød som dugen på Dannebrog og kanten gul da vi var medlem af De Gule Spejdere.

 

Samme år deltog spejdere og ledere fra Gruppe Loke i korpsets tur til USA. 3 spændende og oplevelsesrige uger. Vi var med til at opføre vores egen version af "Prinsessen på ærten" bl.a. for vores værter i Boston og ved H.C. Andersen skulpturen i Central Park i New York.


I foråret 1987 blev Gruppe Loke en stor part i den strid der var opstået i korpset. Vi støttede den siddende korpsstyrelse der på det ekstraordinære korpsrådsmøde blev vraget og var herefter i nogle år ikke en aktiv del af korpset. Vi havde sammen med 1. Næstved, Grib Skov Trop og Rold Skov Gruppe vores eget samarbejde og mødtes til flere gode fællesweekender. Efterhånden blev situationen tøet noget op og vi blev igen en aktiv del af korpset.


Gruppe Loke lever det stille liv og sidst i 90’erne har vi en god fremgang og en stor lederflok som står sammen om arbejdet.


I november 1999 blev vi så ramt af den store sorg, at gruppens formand fra starten og korpsets formand i de første år, Christian Stigaard dør. Christian Stigaard havde i alle årene været gruppens faste omdrejningspunkt og en stor støtte for lederne i gruppen.


I 2000 bliver Birgit Stigaard så overtalt til at overtage formandsjobbet.


Flokken drives af Per Stigaard med Henrik Nielsen og Merete Nikolajsen som assistenter, stammen drives af Hugin Eide med Susanne Christensen, Christian Hesselholt, Marianne Ryding og Bjarne Andersen som assistenter og troppen drives af Per Stigaard og Bjarne Andersen.

 

Stifinderne oplever en stor fremgang og der bliver lavet kobbel særpræg og indført mange traditioner i stammen.

 

I 2002 deltager 3 kobler i stifinderturneringen og vinder Stamme turn-out præmien.


Vi begynder en større renovering af spejderhuset og der bliver lagt nyt gulv, opsat nyt loft og på væggene bliver der opsat træplader og planker. Dette arbejde bliver hovedsageligt foretaget af nogle aktive forældre og lederne koncentrerer sig om spejderarbejdet.

 

I lederflokken falder en del fra i 2001 - 2002 og gruppen reduceres væsentligt i antal.


Per Stigaard bliver valgt som Korpsets Spejderchef og varetager denne post i perioden 2001-2003.


I 2004 overtager Claus Roskvist formandsposten fra Birgit Stigaard.


Ved Korpsrådsmødet i 2005 bliver Per Stigaard så endnu engang valgt som Korpsets Spejderchef og har varetaget denne funktion siden.

 

Ved valget i 2009 blev han genvalgt for endnu 2 år.


Efter en stribe magre år når vi dertil hvor flokleder Henrik Nielsen i efteråret 2006 må lukke ulveflokken da der kun er 1 ulveunge tilbage.


I februar 2007 bliver Susanne Stigaard valgt som formand.

 

Vi har tilbagegang i stifindergrenen og i foråret 2007 tager vi initiativ til et reklamefremstød. Med hjælp fra korpset får vi fremstillet en folder og betalt for at få den postomdelt i Hedehusene og Fløng. I folderen var der en indbydelse til et åbent hus arrangement, hvor vi fik god hjælp af de andre spejdergrupper på sjælland så der var spejdere der kunne vise og fortælle om spejderarbejdet i De Gule Spejdere.

 

Vi endte op med 12 nye ulveunger og en ny Akela, Annette Hansen, med Per Stigaard som flokassistent og nye forældre i gruppestyrelsen.

 

Dette blev så grundstammen i Gruppe Loke og er siden vokset til 15 ulveunger og også hos spejderne og pionererne har der været tilgang.

 

Stifindergrenen er sat på stand by efter at stammeleder Henrik Nielsen stoppede i 2007 og der på daværende tidspunkt ikke var flere stifindere tilbage, men i løbet af 2009 vil der igen blive "røget fredspibe" og stridsøksen vil til stifinderturneringen 2010 igen blive gravet op og pudset af.


I forbindelse med reklamefremstødet i 2007 fik vi også hjælp af Poul Wilcke og Frank Juncker til at få lavet indretningen af mødelokalet færdigt. Med birkestammer og planker fik vi lavet hylder og nye ulveborde og tilhørende bænke. Så nu har vi et spejderhus der også ligner et rigtigt spejderhus.


2007 bød også på opstarten af et nyt lokalt samarbejde mellem Gruppe Loke, I/S Hedeland og Hedelands Veteranbane om projektet "Jul i Hedeland". Et samarbejde der er fortsat i 2008 og forventes at række flere år frem i tiden. "Jul i Hedeland" har været krævende - og set i bakspejlet måske en smule ambitiøst set i lyset af, at gruppen jo havde ny gruppestyrelse, nye ulveunger, ny Akela o.s.v. men samtidig har det på rigtig pionervis givet styrke og fællesskab blandt såvel børn, forældre og ledere. Alle løftede på opgaven og er vokset med den - det økonomiske udbytte af anstrengelserne kommer direkte børnene til gode og aktivitetsniveauet i gruppen er nu igen for opadgående.


Efter et godt år med Line Nielsen som formand er Birger Petersen nu ved roret.


Ved årets ulveturnering deltog vi med 1 bande - halvdelen nye og halvdelen gengangere fra sidste år - også blandt forældrehjælperne var der nye og gengangere. Fælles for både børn og forældre er et stort engagement og lyst til det spejderarbejde og kammeratskab som vi i Gruppe Loke vægter højt.


Gruppe Loke har igennem de sidste 27 år været en lille spejdergruppe, men har hele tiden holdt fast i vores ideer om hvad der for os er rigtigt spejderarbejde.

 

Vi har formået, at give rigtigt mange børn en god oplevelse af det at være spejder og det vil vi fortsætte med i mange år frem. Vi ser lyst på fremtiden - mange gode takter præger gruppen nu og vi glæder os til at tage fat på stifinderarbejdet igen.


Gruppe Loke vil også godt ønske De Gule Spejdere tillykke med de 25 år. Vi vil fortsat  arbejde for en fastholdelse af de idealer som vi for 25 år siden tillagde så stor vægt, at vi synes, at det var fornuftigt at starte et nyt spejderkorps. Et spejderkorps som er baseret på BP’s ideer og hvor vi hele tiden sørger for, at følge med tiden uden at ødelægge spejderarbejdet.

 

Med spejderhilsen
Gruppe Loke

DEL PÅ: