Gruppe Loke

Aldersgrene

Bævere

Yngste gren hos Gruppe Loke, siden August 2017, er Bævergrenen, som er for børn i alderen 5-7 år. I denne gren introduceres børnene til spejderlivet gennem leg og  aktiviteter der bygger op til det senere arbejde i ulveflokkens. Dog adskiller det sig ved at vi tage udgangspunkt i WFIS friends of the forrest som eventyrramme, og endvidere er naturen, det aktivt lærende fællesskab og en undrende tilgang, kernen for bæverkoloniens omdrejningspunkt.

 

Ulve

Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er ulvegrenen for de 7-10 årige børn, som 6-årig er man dog velkommen til ulvemøderne i følge med en voksen. Ulvekoblet tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærere børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter.

 

Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

 

Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-18 år. Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

 

Pionererne

Er spejdergrenen for de 18-21 årige. Her kan de "gamle" spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder samtidig med at de har tid til uddannelse eller arbejde.

Efter at man er fyldt 21 år, kan man deltage i Roverklanen eller blive aktiv leder.

 

De Gule Spejdere i Danmark er med sine knap 1000 medlemmer Danmarks mindste spejderkorps, men samtidig det eneste, som ikke er i tilbagegang. Mens andre spejderkorps prøver at forny sig for at standse tilbagegangen, har De Gule Spejdere succes og fremgang med spejderarbejde baseret på de principper, som Baden-Powell formulerede for næsten hundrede år siden.

 

Korpset er medlem af "World Federation of Independant Scouts" - en international sammenslutning af spejderkorps med nogenlunde samme værdigrundlag og indstilling til spejderarbejdet. WFIS afholdt sin første verdensjamboree i sommeren 2002. Den fandt sted i Rold Skov og var en stor succes.

 

De Gule Spejdere i Danmark består af 12 grupper fordelt over hele landet. Grupperne mødes til venskabelig dyst i de årlige ulveturneringer, stifinderturneringer og lands-patruljeturneringer. (LPT).

 

Kilde: www.gulspejder.dk

DEL PÅ:
http://www.gulspejder.dk/22.html
Ulve
http://www.gulspejder.dk/23.html
Stifinder
http://www.gulspejder.dk/24.html
Spejder
http://www.gulspejder.dk/25.html
Pionerer
http://www.gulspejder.dk/26.html
Rovere